1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ACI American Concrete Institute...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ACI American Concrete Institute...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ACI American Concrete Institute...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ACI American Concrete Institute....

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute....

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute....

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute....

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute....

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
17
από Hoff G., RIVKIND L.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ACI American Concrete Institute...

Βιβλίο