1
από Ambraseys N.N.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Ambraseys N.N., Smit P., Berardi R., Rinaldis D., Cotton F. Albert, Berge C.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Οπτικός δίσκος