1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...American Institute of Chemical Engineers...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...American Institute of Chemical Engineers...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...American Institute of Chemical Engineers...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...American Institute of Chemical Engineers...
Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Βιβλίο
5
από Mulholland Kenneth L.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...American Institute of Chemical Engineers...

Βιβλίο