1
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
3
από MUNDEL AUG.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
4
από MOURA EDU.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
5
από Butterfield R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
6
από Cornell J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ASQC American Society for Quality Control...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
8
από Cornell J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
9
από Hall S.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
11
από MCWILLIAMS THOMAS
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ASQC American Society for Quality Control...

Βιβλίο
12
από Kane V.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
13
από TRIMBLE WIL., Duncan R.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
15
από TALLEY DOR.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο
17
από ROBINSON CHA., Carpenter B., Gauthier Gauthier
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...American Society of Quality Control...

Βιβλίο