7
από Bergmeister Konrad, Woerner Johann-Dietrich
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
από Bergmeister Konrad
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Bergmeister Konrad, Woerner Johann-Dietrich
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο