1
από Bocca P., Nano A., Di Vasto V.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
2
από Bocca P.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Bocca P., Carpinteri A.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο