1
Αρχιτέκτονες: Boulanger Francois-Luis-Florimond, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Κολοκοτρώνη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Boulanger Francois-Luis-Florimond, Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Ομήρου

Κτίριο