2
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Cakmak A.S, Botha J.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Cakmak A.S...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Cakmak A.S...

Βιβλίο