1
από Campbell J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
από Campbell J.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Duffy J.E., Campbell J.D., Hawley R.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
4
από Litinsky L., Larsen B.M., Schroeder F.W., Bauer E.N., Campbell J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1929

Βιβλίο