1
από Aptikaev Felix F., Borcia Ioan Sorin, Erteleva Olga O., Alcaz Vasile
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Academia de Stiinte Tehnice din Romania...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα
17
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα
18
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα
19
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα
20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...DIN...

Πρότυπα