1
από Dahlhaus C., Damrath H.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
2
από Dahlhaus C., Damrath H.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
3
από Damrath H.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο