1
από Costa de Braure O., De Beauregard
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Melot de Beauregard Werner, Saager Heinz
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο