1
από Deilmann Harald, Kirschenmann Joerg C., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
2
από Deilmann Harald, Bickenbach G., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
3
από Deilmann Harald
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
4
από Deilmann Harald, Ridderstrom Einar
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο