1
από Salmon A., Earman J., Glymour C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Earman J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο