1
από Αθανασίου - Ιωάννου Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
2
από Γουλούτη Κυριακή
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διπλωματική Εργασία
3
από Αθανάσσουλα Β., Denoreaz A.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αθανάσσουλα Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διπλωματική Εργασία
5
από Αθανάσσουλα Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διπλωματική Εργασία
6
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Helms Dirk
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Διδακτορική Διατριβή
8
από Noir Dominique
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Ecole Polytechnique Federale de Lausanne...

Βιβλίο