1
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...European Assoc. for Architectural Education...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...European Assoc. for Architectural Education...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...European Assoc. for Architectural Education...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...European Assoc. for Architectural Education...

Συνέδριο