1
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...European Commission - Directorate General X...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...European Commission - Directorate General X...

Βιβλίο
3
από Fabbri B., Fiori Cesare, Macchiarola Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Garcia-Valles M., Molera J., Vendrell-Saz M., Veniale F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Guccione Margerita, Recchia Antonia P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κουτσούκος Πέτρος, Ορκουλά Μαλβίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Delalieux F., Sweevers H., Van Grieken R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
11
από Zezza Fulvio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Aires-Barros L., Mauricio A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Alaimo R., Di Franco L., Gagliardo Briuccia V., Giarusso R., Montana G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Atzeni C., Cincotti A., Demurtas G., Massida L., Sanna U.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Brimblecombe P., Clegg S., Reeves N.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Busdraghi P., Gori U., Polidori E., Simoncini R., Tonelli G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Cavallucci F., Garzonio C., Giovannini P., Fratini F., Manganelli del Fa C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Chabas A., Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Chiavari G., Mazzeo R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...European Commission - Directorate General X...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου