1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...European Federation of Chemical Engineering...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...European Federation of Chemical Engineering...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...European Federation of Chemical Engineering...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...European Federation of Chemical Engineering...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...European Federation of Chemical Engineering...

Συμπόσιο
6
από Κομνινέλης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από McEvoy A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Martelli G.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Συμπόσιο
10
από Molenda J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Juttner K.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Battisti de A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Fontes E.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Σεμινάριο
15
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Κομνινέλης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Leger J.-M.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Selman J.R.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...European Federation of Chemical Engineering...

Εισήγηση σεμιναρίου