1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...FEANI...
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...FEANI...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...FEANI...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...FEANI Federation Europeenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Engineering & education for environment documents on FEANI seminar...

Σεμινάριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...The continuing education of engineers proceedings of the FEANI-Unesco Seminar...

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Danish National Committee of Feani...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...FEANI...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...FEANI...

Βιβλίο
11
12
...FEANI...

Βιβλίο
13
...FEANI...

Βιβλίο