1
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
από Frampton Kenneth, Webster A.C., Tischhauser A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
4
από Frampton Kenneth, Larkin D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
5
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Kagan M., Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
από Vellay Ma., Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
11
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Battisti Emilio, Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
από Choay F., Baird G., Banham R., Eyck (van) A., Frampton Kenneth, Rykwert Jos, Silver N.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο