1
από Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
από Walker Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...Frank R. Walker Company...

Βιβλίο
10
από Walker Frank R.
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...Frank R. Walker Company...

Βιβλίο