1
από Gere J.M., Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Timoshenko S., Gere J.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο