1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...HELEXPO ΑΕ...
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...HELEXPO...
Το πλήρες κείμενο

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...HELEXPO ΑΕ...
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...HELEXPO...

Έκθεση
7
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...HELEXPO...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Helexpo...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...HELEXPO...

Έκθεση-Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Helexpo...

Έκθεση-Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...HELEXPO...

Συνέδριο