1
από Hawkins Neil M., Kuchma Daniel A.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Hawkins S.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Hawkins F.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Hawkins Neil M., Babaei K.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Hawkins J.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6
από Hawkins S.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
7
από Hawkins C. C., Wallis F.
Στοιχεία έκδοσης: 1909

Βιβλίο