1
από Hayt William H., Kemmerly J., Μπιζόπουλος Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Hayt William H., Kemmerly J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Hayt William H.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
4
από Hayt William H.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο