5
από Hoek E., Kaiser P., Bawden W.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Hoek E., Kaiser P., Bawden W.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7
από Hoek E., Brown E.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
από Hoek E., Bray J.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο