1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ICOMOS...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ICOMOS...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ICOMOS general assembly...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ICOMOS...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ICOMOS...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ICOMOS...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ICOMOS - Ελληνικό Τμήμα...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο

13
από Colletta Teresa
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
14
από Krogius Vladimir
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης

Εισήγηση ημερίδας
15
από Lamei Saleh
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
16
από Meerschen (van der) Michel
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
17
από Mazlum Deniz
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
18
από Ilhan Nevzat
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
19
από Abdulac Samir
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης

Εισήγηση ημερίδας
20
από Campos Joao
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Δεύτερη συνάντηση υποεπιτροπής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Ιστορικών Πόλεων CIVVIH-ICOMOS...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας