1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...IEE...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...IEE...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Οπτικός δίσκος
8
από Withers David J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
10
από Wheatley J.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...IEE...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...IEE...

Συνέδριο
14
από Ghanbari M., Hughes C., Sinclair M.C., Eade J.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...IEE Institution of Electrical Engineers....

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
16
από Dambacher P.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...IEE Institution of Electrical Engineers....

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...IEE Institution of Electrical Engineers....

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...IEE Institution of Electrical Engineers....

Βιβλίο
20
από Wright A., Newbery P.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...IEE Institution of Electrical Engineers...

Βιβλίο