1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...IEEE - Industry Application Society....

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...IEEE - Industry Application Society...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...IEEE - Industry Application Society...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...IEEE - Industry Application Society....

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...IEEE - Industry Application Society....

Βιβλίο