1
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Intern. Comm. on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Intern. Comm. on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
3
...Intern. Comm. on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο