1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Σεμινάριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο
4
από Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
8
από Karlsson H.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Διεθνείς οργανισμοί
9
από Λέκκας Γ., Mackenzie R.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Φυλλάδιο
10
από Παπαϊωάννου Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...
Το πλήρες κείμενο του άρθρου στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο
13
από Παπαϊωάννου Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...
Το πλήρες κείμενο του άρθρου στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συμπόσιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο
19
από Lacy R. E.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...Intern. Counc. for Building Research, Studies and Documentation...

Συνέδριο