1
από Enemark Stig, Clifford - Bell Keith, Lemmen Christiaan, McLaren Robin
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Intern. Federation of Surveyors...

Διεθνείς οργανισμοί
2
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Intern. Federation of Surveyors...

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Πότσιου Χρυσή
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Intern. Federation of Surveyors...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Intern. Federation of Surveyors...

Οπτικός δίσκος
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Intern. Federation of Surveyors...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Intern. Federation of Surveyors...

Δισκέτα
14
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Intern. Federation of Surveyors...

Συμπόσιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Intern. Federation of Surveyors...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Intern. Federation of Surveyors...

Συνέδριο