1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Intern. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Intern. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Intern. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Intern. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing...

Συνέδριο
5
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Intern. Soc. for Photogrammetry and Remote Sensing...

Φυλλάδιο