1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...International Association for Earthquake Engineering - (IAEE)...

Οπτικός δίσκος
2
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...International Association for Earthquake Engineering - (IAEE)...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...International Association for Earthquake Engineering (IAEE) - British National Section...

Συμπόσιο