1
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...International Commission on Irrigation and Drainage...

Φυλλάδιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συμπόσιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...ICID International Commission on Irrigation and Drainage...

Βιβλίο