1
από Guenoun G., Kalmanowitch J.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
2
από Kalmanowitch J., Resnick Robert.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο