1
από Loukeris C., Khan S., Takoudis C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Khan-Uddin H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Khan-Uddin H.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο