1
από King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
από Γκόγκος Β., King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
5
από King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διεθνείς οργανισμοί
6
από Masters G., King R.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
από King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
από King R.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο