1
από Gluck J., LEVINSON H., Stover V.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Lomax T., Turner Shawn, Shunk G., LEVINSON H., Pratt R., Bay P., Douglas G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διεθνείς οργανισμοί
3
από LEVINSON H., Echols J., Fisher R.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διεθνείς οργανισμοί