1
από Liu W.D., Neuenhoffer A., Ghosn M., Moses Fred
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Imbsen R., Liu W., Schamber R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διεθνείς οργανισμοί