1
Αρχιτέκτονες: Mazzuconi Vittorio, Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Παράδεισος Αμαρουσίου, Κηφισίας 44

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Mazzuconi Vittorio, Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισίας

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Mazzuconi Vittorio, Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Μαρούσι, Κηφισίας 183-187

Κτίριο