1
από Millman Jacob.., Grabel A., Γαβριηλίδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
3
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5
από Millman Jacob, Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
6
από Millman Jacob, Taub Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο