1

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Rizkalla Sami, Mirmiran Amir, Zia Paul, Russell Henry G., Mast Robert
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Mirmiran Amir, Shahawy Mohsen, Nanni Antonio, Karbhari Vistasp
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Miller Richard, A., Castrodale Reid, W., Mirmiran Amir, Hastak Makarand
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διεθνείς οργανισμοί