1
από Sivakumar Bala, Moses Fred, Fu Gongkang
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Liu W.D., Neuenhoffer A., Ghosn M., Moses Fred
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Moses Fred
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Ghosn M., Moses Fred
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Moses Fred, Verma D.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διεθνείς οργανισμοί