1
από Neumann E.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
2
από Neumann E.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
3
από Neumann E.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
4
από Neumann E.
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Neumann E.
Στοιχεία έκδοσης: 1927

Βιβλίο