1
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
2
από Peck Ralph B., Hanson Walter E., Thornburn Thomas H.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
3
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
4
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
5
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
6
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
7
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
8
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο