1
από Perkins Bradford, Hoglund David J., King Douglas, Cohen Eric
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
από Σακιζλής Β., Perkins J., Πιστικόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Perkins P.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Perkins P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Perkins P.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από WARD-PERKINS J.B
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
από WARD-PERKINS J.B
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Διεύθυνση: Κάντζα

Κτίριο