1
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Σακιζλής Β., Perkins J., Πιστικόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από WARD-PERKINS J.B
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
4
από WARD-PERKINS J.B
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο