1
από Bederke H.-J., Ptassek R., Rothenbach G., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
2
από Fricke H., Moeller F., Ptassek R., Schuchardt Waldemar, Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο