1
από Περουλιού-Σεργάκη Ιρις
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Καραμανέα Πανίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
3
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
4
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
5
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Νικολογιάννη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Δημητρακόπουλος Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Αίσωπος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βούζα Αλεξάνδρα, Φαρίδου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Βάχλα Θεανώ, Ξανθούλη Αδαμαντία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Ντάφλος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Χαλβατζόλγου Θοδωρής
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Λιαμάδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
15
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Πασσιά Γιώτα, Ρούπας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Τούρα Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Τσαγκερά Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Διαλεισμάς Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Public space + (συνέδριο)...

Εισήγηση συνεδρίου